Grafsteen van onze ouders, Kees en Riek Kramer. En van onze oudste zus Gery.
Beide stenen zijn te vinden op de Algemene Begraafplaats aan de Anerdijk te Gramsbergen.

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helemaal links de steen op het graf van Opa en Oma Ras.

Vreemd dat, terwijl Opa Ras veel later is overleden dan Oma,
"zijn" letters vrijwel onleesbaar zijn geworden.
Begraafplaats "Holkenkamp", niet zo ver van hun huisje aan de
Damlaan 2 te Urk.


Zo'n tekst als "in de hope des eeuwigen levens" heb ik altijd vreemd
gevonden. Geloven is toch "zeker weten"??
Daarnaast de grafsteen van hun zoon Meindert.
Let op de taalfout: "weder opstanding" moet natuurlijk zijn: "wederopstanding".
Foei, steenhouwer!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links een "hemels"blauwe steen van Ome Berend en Tante Aagje,
in Rotterdam (Charlois). Let op de overlijdensdata: tante Aagje stierf
ruim een maand later dan haar man!


                                                           

                                                            Rechts de steen op het graf van Ome Lub en
                                                            tante Lena. Een wat vreemde situatie: op de
                                                            staande steen staat de naam van de eerste
                                                            echtgenoot van tante Lena. Qua breedte is
                                                            het een éénpersoonsgraf. Er liggen dus
                                                            3 mensen boven elkaar begraven......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

En hier zien we de grafsteen van Ome Reinier en
Tante Trui. Ome Reinier heeft zijn vrouw bijna 20 jaar
overleefd.
Ook hier weer een slordigheidje van de steenhouwer:
het streepje tussen Kramer en Kaptijn staat te ver naar
rechts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het graf van Tante Jeltje en Ome Klaas.
Tante Jeltje werd "slechts" 63; haar man 69.
Op de steen een ernstige waarschuwing!
Ook hier naar breedte een eenpersoonsgraf;
er werd dus boven elkaar begraven (op het
oude kerkhof naast het Kerkje aan de Zee).

                                         

                                            Rechts de steen op het graf van nicht Geertje uit
                                            Den Helder, met haar man Meindert Kalsbeek.
                                            Weer een smalle, éénpersoons ruimte.
                                            Ook in Den Helder kent men dus de gewoonte om
                                            boven elkaar te begraven, i.p.v. naast elkaar......

 

 

 

 

                                HOME